Zakres usług


  • Telekomunikacja,
  • Renowacja obiektów,
  • Remonty obiektów przemysłowych,
  • Produkcja elementów stalowych.
  • Kamieniarstwo budowlane.
  • Prace Energetyczne